Produkty

produkty

Buněčná terapie využívající kmenové buňky je novým paradigmem pro léčbu nemocí. Zahrnuje použití živých buněk k náhradě a iniciaci výroby dalších buněk, které chybí nebo jsou poškozeny v důsledku nemoci či úrazu.

Více zde

Klinické studie

klinicke-studie

Bioinova je zadavatelem řady klinických studií, které slouží k transferu vědeckých výstupů ÚEM AV ČR, v.v.i. do klinické praxe.

Více zde

Věda a výzkum

veda-a-vyzkum

Společnost Bioinova, s.r.o. vychází ve své činnosti z výsledků výzkumu a vývoje předních vědecko-výzkumných pracovišť ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a univerzit. Spolu s nimi řeší řadu výzkumných projektů GAČR, TAČR, MPO, klastru Nanoprogres a evropských projektů jako jsou Horizont 2020 či Eurostars.

Více zde